Medlemsmöte o Bluesjam

lördag oktober 27, 2018

VÄL KOMMEN TILL KRISTINEHAMN BLUES!

Kristinehamn blues bildades sommeren 2012 har som syfte att främja bluesmusikkens exponering i Kristinehamn via konserter,blues-jamsessions och en årlig återkommande blueskfest.

Tanken med att köra regelbundet köra blues-jam i samband med föreningens medlemmsmöten äratt skapa en musikalisk möteplats fär våra musicerande medlemmar.

Tillbaka