Medlemsmöte o Bluesjam

fredag november 25, 2016


VÄLKOMMEN TILL KRISTINEHAMN BLUES!
Kristinehamn blues bildades sommeren 2012 har som syfte att främja bluesmusikkens exponering i Kristinehamn via konserter,blues-jamsessions och en årlig återkommande blueskfest.
Tanken med att köra regelbundet köra blues-jam i samband med föreningens medlemmsmöten äratt skapa en musikalisk möteplats fär våra musicerande medlemmar.

Tillbaka